Primary Menu
Product image
Product image thumbnail
Product image thumbnail
Product image thumbnail

AERA

19,500.00 ฿

เครื่องฟอกอากาศ Aera เปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องของคุณให้สดชื่นขึ้น ด้วยระบบกรองอากาศ ผ่านน้ำ ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกในอากาศ และปล่อยเพียงอากาศที่บริสุทธิ์ออกมา สามารถเปิดใช้ งานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ตัดรอบไฟฟ้า และยังสามารถใส่น้ำหอมปรับอากาศได้ตามต้องการ ให้ ห้องของคุณมีสีสันและสดชื่นตลอดวัน

Add to Wishlist Go to Wishlist
Category: Share:

Description

เครื่องฟอกอากาศ Aera เปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องของคุณให้สดชื่นขึ้น ด้วยระบบกรองอากาศ ผ่านน้ำ ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกในอากาศ และปล่อยเพียงอากาศที่บริสุทธิ์ออกมา สามารถเปิดใช้ งานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ตัดรอบไฟฟ้า และยังสามารถใส่น้ำหอมปรับอากาศได้ตามต้องการ ให้ ห้องของคุณมีสีสันและสดชื่นตลอดวัน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AERA”

Shopping cart

No products in the cart.